2024.04.30. 09:24

A fa, mint élőhely - A Magyar Madártani Egyesületnél jártunk

Cégünk találkozót kért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület képviselőitől, hogy egyeztetést folytathassunk az Egyesület fákat érintő álláspontjáról, tevékenységéről, valamint az együttműködés lehetőségeiről.
A találkozónk az Egyesület székhelyén, a Jókai-kertben gyönyörű természeti környezetben valósult meg, partneri hozzáállással és hangulatban.
A megbeszélésen jelen volt Bajor Zoltán, Lendvai Csaba és Sarlós Dávid az Egyesület részéről, valamint Németh Kristóf, cégünk vezetője.

Cégünk – tevékenységéből fakadóan - a települési közterületi fák kapcsán érintett, ezért az Egyesület ezekkel összefüggő irányelveiről, a betartandó szabályokról kértünk tájékoztatást.
Elsősorban a nyári metszés és a madárvédelem kapcsolatáról szerettük volna az Egyesület álláspontját megismerni, ezért Németh Kristóf először röviden ismertette ennek a metszésnek az ismérveit.
Az Egyesület álláspontja szerint a fa vegetációs idején belül végzett csonkolás (hibásan ifjításként él a köztudatban, sajnos bizonyos szakmai körökben is) ökológiai szempontból nem elfogadható.
Zoológiai szempontból érzékenynek számít a kora tavasztól őszig tartó időszak: a faápolási, fakivágási munkák ilyenkor megzavarhatják, például – főleg március, áprilisban - a költő madarakat. Ezen időszakon kívül is figyelemmel kell lenni a fán élő madarak mellett a védett rovarokra, kistestű emlősökre, valamint denevérekre. Mint megtudtuk, már az is megoldás lehet, ha az érintett fát kihagyják a munkavégzésből.

Az Egyesület felkérésre végez zoológiai vizsgálatokat adott fák kapcsán, melyet – mint azt a megbeszélésen is hangsúlyozták – időben a faápolási munkához legközelebb érdemes elvégezni. A vizsgálat keretében megfigyelik a fán élő állatokat, és szakvéleményükben ajánlást fogalmaznak meg a tennivalókról.

A megbeszélésen résztvevők közös nevezőn voltak abban, hogy egy-egy csonk, vagy félszáraz, leromló állapotú, holt fa meghagyása természetvédelmi szempontból előnyös, mivel élőhelyet nyújthat például különböző bogarak számára. Ezt cégünk is bevezeti gyakorlatába, amennyiben nem jelent élet- és balesetveszélyt.

A megbeszélésen a jelenlévők érintették az egyesület és cégünk közötti együttműködés lehetőségeit is.

Az egyesület elérhetőségei, információk:
mme.hu
[email protected]