2024.05.13. 11:53

Szakmai napot tartottunk - Fakataszter adatgyűjtési és feldolgozási eredmények a Budavári Palotanegyedben

Április 19-én a Várkert Bazár Déli palotájában tartottunk workshopot a Budavári Palotanegyed felmérési technikái és anomáliái címmel. Bemutattuk a cégünk által vezetett csapat eredményeit a zöldvagyon-felmérés terén, és a „helyzetjelentésen” túl a továbblépési irányokat, az együttműködés lehetőségeit is érintettük.

A rendezvényen jelen voltak a Várkapitányság, a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda, a Dendrocomplex Kft, a Chimera Solutions Kft, az Envirosense Kft, a TopoLynx Kft, valamint a Burken Kft képviselői.

A workshop szakmai célja a különböző felmérési technikák összehasonlítása, az elérhető pontosságok, anomáliák feldolgozása, illetve a különböző szakterületek együttműködési lehetőségeinek feltérképezése volt. Ezen kívül célként szerepelt egy szakmai vita indítása is a kompetenciahatárokról és az együttműködés lehetséges módjairól. Reményeink szerint a közös munkálkodás kialakítható úgy, hogy az átfedésben álló és egymás erősségeinek felismerésével egyre inkább nyertes-nyertes pozicióban tud minden résztvevő együttműködni a továbbiakban.

A délelőtt folyamán a meghívott cégek képviselői közül többen prezentáció keretében bemutatták tevékenységüket, szerepüket az adatfelvételezésben, illetve az összehasonlító munkában.

A Burken Kft. által készített LiDAR adatok és az Envirosense Kft. pontfelhőinek összehasonlítása
A Burken Kft. által készített LiDAR adatok és az Envirosense Kft. pontfelhőinek
összehasonlítása

 

 

Miért esett választásunk a Budavári Palotanegyed zöldterületeire?

 • mert a terület rendkívül összetett terepviszonyokkal és épített környezeti elemekkel szabdalt (teraszok, várfal, lépcsők, rézsű, sík felületek, stb.)
 • mert ha szétszabdaljuk a területet, akkor faállomány szempontjából találunk benne
  • nagyon egyszerű burkolt, kisméretű (nehezen szegmentálható) fákkal rendelkező részt
  • közel sík parkosított „szoliter” (külön álló faegyed) fákkal rendelkező részt
  • fapárokkal, facsoportokkal (néhány fa lombkoronája ér össze és alkot egy egységet) rendelkező részt
  • teljesen sűrű faállományt (belterületi erdő, szinte zárt lombkoronákkal)
 • mert nagyon magas szintű alapadatok álltak rendelkezésre (a korábbi fakataszterkészítés és 3D-s LiDAR  alapú pontfelhő rendekezésre bocsátása, illetve további feldolgozása révén készült a fakataszter, amely terepen is validálva lett)

Mi volt a felmérési technikák összehasonlításának célja?

 

 • melyik felmérési technológiával milyen minőségű és milyen pontosságú adathoz juthatunk
 • egy „elnagyolt” zöldfelületi és fakataszter kapcsán milyen technológia bevonásával mely adathoz érdemes hozzájutni
 • élő fák vizsgálatának elvégzéséhez (ahol a fiziakai adatok pontossága elengedhetetlen), milyen technológia milyen áron szolgáltat kielégítő alapadatot

Potenciális megrendelői oldalról a Várkapitányság Zrt, valamint a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda képviselői voltak jelen. A szakmai napot számukra egyfajta edukációnak szántuk, melynek révén betekintést nyertek abba, mit lehet megvalósítani a különböző, bemutatásra kerülő módszerekkel. Munkájuk során tudják, hogy a rendszer összetett elemekre épül, és szükség esetén szakmai konzultációk lehetőségének megteremtését kezdeményezhessék.

A különböző felvételezési eredmények összehasonlítása nagyjából háromnegyed évig zajlott, a tényleges munka sűrítve is legalább egy hónapos átfutást igényelt volna.
Köszönet a Várkapitányság Várkertészeti Irodájának, az Envirosense Kft-nek, a Burken Kft-nek, a TopoLynx Kft-nek, valamint a Chimera Solutions Kft-nek – amiért hozzájárultak a projekt sikerességéhez. Cégünk koordinálta a szakmai munkát, valamint rendezte a felmerülő mellékköltségeket és önképzés keretein belül végezte a munkát.