2019.12.09. 12:58

Miért bízzuk szakemberre a favizsgálatot?

A városi fák vizsgálata határterületnek tekinthető, hagyományosan erdészmérnökök vagy kertészmérnökök szakosodnak erre a területre.Szabályozás hiányában a fák vizsgálatát bárki elvégezheti, akinek a véleményét a megrendelő elfogadja. Mégis miért bízzuk szakemberre a fák vizsgálatát?

A lakott területen álló fák jelentős értéket képviselnek, messze többet, mint a fában rejlő tűzifa értéke. Bárki felbecsülheti fáinak értékét, ha a Magyar Faápolók Egyesülete által elkészített faértékszámítást használja. Az alkalmazás ingyenesen letölthető Faértékszámítás címen a Google Playstore-ból.

Egy önkormányzat vagyonában jelentős értéket képviselnek a tulajdonában levő területeken álló fák. Jelentős érétket képviselő fák vizsgálatára, gondozására érdemes és szükséges is odafigyelni, nemcsak a balesetek megelőzése, hanem a fák egészségi állapotának megtartása érdekében is.

A favizsgálat rendkívül összetett tevékenység. Szükséges hozzá a fafajok ismerete, érteni kell a fák testbeszédét, felismerni a betegségek külső jegyeit, ismerni a fákat rontó gombákat és rovarokat. Emellett mechanikai ismeretekre is szükség van. Fontosak a talajtani ismeretek is. Ismerni kell a seb és odú kezelést, a fák mechanikai megerősítésének lehetőségét, biztosítását.

Fel kell tudni ismerni, ha műszeres vizsgálatra van szükség a törzs belső állapotának megítélésében vagy a gyökérzet stabilitásának meghatározásában. Ha beavatkozásra van szükség, tudni kell kezelési javaslatot adni.

Amennyiben a vizuális jegyek alapján felmerül, hogy a törzsben jelentős odú vagy korhadás lehet, akkor akusztikus tomográfos vizsgálatot ajánlatos végezni. Az eredmények értékeléséhez is tapasztalatra van szükség. A törzs törésének kockázatát a biztonsági tényező meghatározásával lehet számszerűsíteni.

 

 

Az értékelés látszólag egyszerű, ha a biztonsági tényező 1,5-nél nagyobb, a fa biztonságos, ha 1-nél kisebb, akkor veszélyes. Tudni kell, hogy a számítás a környezetéből kiragadott egyedül álló fára vonatkozik. A valós helyzet ettől eltérő lehet, például a fa egy zárt udvarban helyezkedik el, ahol a szelet a környezetében álló épületek kifogják. Ez esetben az 1,5-nél kisebb biztonsági tényező is megfelelő lehet. Más helyzet az, ha a fa egy szűkülő utca végén egy szélcsatornában áll. Ekkor az 1,5-nél nagyobb biztonsági tényező sem lehet garancia.

A gyökérzet vizsgálata vizuális jegyek alapján szinte lehetetlen, súlyos problémára utalhat, ha talajrepedések jelennek meg a fa körül. Ezt azonban burkolatok gyakran elfedik. Ha az adott területen gyökérkorhadás miatt kifordult fával találkozunk, joggal feltételezhető, hogy a környezetében más fák is szenvedhetnek hasonló betegségben. Figyelmeztető jel lehet az, ha korábban a törzs közelében földmunkát végeztek és a gyökereket megsértették.

A gyökérzet vizsgálatára a húzóvizsgálat ad lehetőséget. A fa koronájában megkötött kötelet húzzuk, miközben mérjük a kötélerőt és a fa tövének dőlését. Ha az adott erő (forgatónyomaték) hatására a dőlés jelentős, a jelenség gyökérproblémára utal. Ilyenkor meg tudjuk határozni a fa kifordításának biztonsági tényezőjét.

Hasonlóan az akusztikus tomográfiával meghatározott biztonsági tényezőhöz ez esetben is egyedül álló, környezetétől elszigetelt fára vonatkozik a biztonsági tényező. Ma már rendelkezésre áll a gyökérzet dinamikus vizsgálata, ami hasonló a húzóvizsgálathoz, csupán a fára nem kötélerővel hatunk, hanem azt a szél erejével helyettesítjük. Ez a technika viszonylag új, alkalmazása körültekintést igényel.

A vizsgálat végén az elkészült jelentésnek tartalmaznia kell azt, hogy a megállapítások mennyi ideig érvényesek. Nem szabad indokolatlanul rövid időt meghatározni, de tudomásul kell venni, hogy a fa egészségi állapota időben változik. Beteg fa estén ezek a változások relatív gyorsak is lehetnek. A fent leírtakkal érzékeltetni szerettem volna, hogy a favizsgálat mennyire összetett folyamat, milyen sokrétű ismeretek birtokában lehetséges csupán. Szerencsére ma már végzett faápoló szakmérnökök dolgoznak ezen a területen. Ha valakit érdekel a képzés, a Szent István Egyetemen ajánlott érdeklődni.

https://kertk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesek/favizsgalo-es-faapolo-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak

További eligazítást jelent, hogy a Magyar Faápolók Egyesülete minősített, rendszeres továbbképzésben részesülő favizsgálókat tart nyilván, akik egyedi sorszámozott pecséttel rendelkeznek. S hogy ha már időt és energiát, pénzt szánunk fáink bevizsgálására, ne vesszen kárba a jóindulat, egy hozzá nem értő több kárt okozhat, és hosszabb távon higgyük el, többe kerül, mint egy szakértő által végzett alapos munka.