2020.03.05. 15:52

Minőségi kontra mennyiségi faültetés

A zöldfelületekről való gondoskodás önkormányzati felelősség és lakossági igény is egyben. Pilisszentivánon ennek láthatjuk nyomait a Szabadság úton, a temetőben, ahol számos új fa került telepítésre tavaly. Az ültetések idén is folytatódnak. 

.

Pilisszentiván nem a mennyiségi faültetéssel szeretne az élen járni, hanem arra törekszik, hogy a koncepcióba illeszkedő, minőségi és utógondozás szempontjából is hatékonyan megvalósítható faültetések valósuljanak meg a településen.

 

Nem elég a fát szakszerűen elültetni, gondozni is kell őket. Ez különösen a tavaszi ültetések esetén fontos. Készüljünk fel előre a nyári aszályos időszakra. Az öntözés elmaradása könnyen jelentheti a frissen ültetett fiatal fák végét.

Pilisszentiván szerencsére számos koros fával is dicsekedhet. Nem csupán a fiatal fáknak, de a felnőtt és idősebb egyedeknek is szükségük van megfelelő gondoskodásra.

Egy település faállománya akkor jó, ha diverz a koreloszlás, a fák nem egyszerre érik el a termőhelyük által biztosított maximális életkort.

Ma Magyarországon inkább az a jellemző, hogy a fák metszése, kezelése sokhelyütt elmaradt, a fákon ápolási hiányosságok mutatkoznak így az állomány sérültebb része 10 éven belül lecserélendő lenne.

A fák nemcsak ökológiai szempontból képviselnek nagy értéket, de látványukkal a mi testi-lelki egészségünkhöz is hozzájárulnak. Az idős fákról is ugyanúgy gondoskodnunk kell, melyek ápolása nem csupán odafigyelést, de anyagi áldozatokat is követel. Egy-egy fa balesetveszélyességének elhárítása azonban hosszú távon sokszor sokkal többe kerül, mint a fa esetleges lecserélése egy másik, a tájba jobban illeszkedő, városi ültetésre alkalmasabb fára.  

Pilisszentiván Önkormányzata az invazív gyomfákat (bálványfákat) az idei évben irtani szándékozik közterületein. Ez nem csupán törvényi kötelezettségük, hanem a biodiverzitás megőrzésére irányuló fontos lépés is. Az önkormányzat és cégünk együttesen arra törekszik, hogy Pilisszentiván hosszú távon egészséges és fenntartható faállománnyal büszkélkedhessen. Azokon a helyeken, ahol már nem, vagy csak igen nagy anyagi ráfordítások árán lehetséges a fák balesetveszélyességének elhárítása, ott új fák ültetésére kerülhet sor.

 Kapcsolódó cikkek