2020.05.19. 14:07

Üzleti kultúra a faápolás piacán

Hogyan tudunk jó és felelős döntést hozni? Mindannyiunknak ez a célja a magánéletünkben, a szakmai tevékenységünkben és a közéletben is. A gazdasági élet szereplői is a legjobb döntésre törekszenek, igyekeznek a legjobb árat elérni, a legjobb ajánlatot elfogadni. De hogy valójában mi is volt a legjobb döntés, az sokszor csak utólag mutatkozik meg.

 Mindezek ellenére érdemes a célra legalkalmasabbnak tűnő vállalkozást és megoldási módot keresni, de a legalacsonyabb ár soha nem lehet az egyedüli döntési kritérium, csupán egy a kiválasztás szempontjai közül.

Az adott időpontra vetített legalacsonyabb ár ugyanis nem egy- szer a leggyengébb minőséget jelenti, és ha emellett döntünk, az hosszú távon éppen, hogy pazarláshoz vezethet.

 Összetett szempontokat megvalósító szolgáltatások esetében ugyanis hiába fixáljuk az árat, az érte kapott tartalom - még a ritkán megvalósuló jó minőségű kivitelezés esetén is-  félmegoldás- hoz, részeredményhez vezet.

Nem célszerű és nem is kifizetődő tehát kizárólag projekt szinten gondolkodni. A megfelelő gazdálkodás tulajdonosi szemléletet követel meg, ezért a faállomány kezelésével kapcsolatos döntést a megfelelően magas jogosultságokkal rendelkező döntéshozó kell, hogy meghozza.

Az elérni kívánt célok csak stratégiai célok teljes körű figyelembevételével érhetők el, és a tevékenységek csak ezek mentén bonthatók részcélokra és részfeladatokra. Csak így érhető el elmozdulás a jelenleg sokszor hektikusan működő zöldfelület-gazdálkodás, vagy a faállományok kezelése terén megjelenő kiírások esetében. Jó hír az, hogy próbálkozások vannak, kiírások kezdenek el megjelenni, ami azt feltételezi, hogy jó szándék és változási hajlandóság van mögötte.Kapcsolódó cikkek